Budowa drogi ekspresowej S19
Rzeszów – Barwinek, odc. Babica – Jawornik

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
14/02/2022 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

1 253 370 000,00 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

1 449 684 818,57 zł

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19
na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik
długości około 11,6 km

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19
na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik
długości około 11,6 km

Opis kontraktu

W ramach kontraktu zostanie wybudowana droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, dodatkowo z pasem awaryjnym. Powstanie również zostanie węzeł komunikacyjny zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Pojawi się także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa). Projekt zakłada też budowę obiektów inżynierskich.

Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa o długości ok. 1,15 km i filarach o wysokości ok. 100 m, sześć wiaduktów oraz trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych).

Powstanie także tymczasowy łącznik z DK19 w miejscowości Jawornik, który jest wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Jednak docelowo droga ekspresowa S19 nie będzie się łączyła z drogą krajową nr 19.

Ten odcinek drogi ekspresowej S19 ma dość skomplikowane podłoże geologiczne. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Ukształtowanie terenu skutkuje również występowaniem 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.